Tự động đăng bài viết và hình ảnh vào các Group đã Join

Update

1 tháng ago

Views

239

Download
42

Created by Genlogin Team

Tự động đăng bài vào các group đã join, điều này giúp tăng khả năng tiếp cận đến khách hàng và tăng hiệu suất seeding cho doanh nghiệp

Facebook

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH

  • Giúp chủ doanh nghiệp tham gia đăng bài theo danh sách một cách tự động
  • Tiết kiệm thời gian, công sức cho chủ doanh nghiệp

SỬ DỤNG ĐIỀU KHOẢN

  • Cài đặt phần mềm Genlogin tại đây: https://genlogin.com/en/
  • Để cài đặt Script Tham gia và đăng bài hàng nhóm nhóm tự động hãy ấn [Tải xuống Script] trên trang web, kịch bản sẽ được tải về máy, sau đó bạn mở phần mềm GenLogin → Automation → My Scripts → Import Script bạn vừa tải xuống đã

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1 : Vào phần mềm Genlogin → Profile → Tạo mới hồ sơ (miễn phí)
Bước 2 : Bắt đầu Hồ sơ và đăng nhập Facebook
Bước 3: Tạo file excel với cấu hình như sau: https://s.net.vn/88Wb
Bước 4: Mở Script đã import → Vào Variable → Mở Biến File → Import file Excel vừa tạo
Bước 5: Trong File excel ở phần ID → Nhập ID của Profile vừa tạo —> Nhập thông tin Link nhóm, nội dung( content ) muốn đăng, và link đường dẫn của ảnh muốn đăng trong máy
Bước 6: Nhập số lượng nhóm trong file excel vào biến: SoLink→ Ctrl + S để lưu Script
Bước 7: Vào Automation → My Task → New Task → Đặt tên → Chọn Script muốn sử dụng → vào config —> Chọn số luồng ( cửa sổ trình duyệt ) muốn sử dụng
*LƯU Ý: Bên trên là Usecase cho 2 – 3 ảnh.
Khi các bạn nhập phần Img( ảnh): Lưu ý ảnh nên để ở phần trực tiếp phần Document hoặc dowload chứ không để vào folder nào vì sẽ rất khó truy xuất
To get path of image . chuột phải vào ảnh → Hiển thị thêm tùy chọn → Thuộc tính → Bảo mật
Nếu bạn muốn có thể đăng nhiều ảnh hơn, tối ưu hơn thì hãy liên hệ vương miện Genlogin để được hỗ trợ nhé.
con cá vàng