Thu thập link index có chứa ký tự chỉ định

Update

2 tháng ago

Views

160

Download
12

Created by bongbonglute

Dùng để tìm các link bị mã độc hoặc theo nhu cầu sử dụng, các link thường có ký tự đặc biệt (@ ? . = -), script giúp lọc link từ kết quả index của google trên công cụ search

SEO tools

Cách sử dụng

  1. Tải và nhập script
  2. Tạo file result.txt
  3. Nhấp vào “Variables” để ghi thông tin và đường dẫn file
  4. Have fun
  5. Kết quả sẽ ghi vào file result.txt
con cá vàng