Thu thập index link của website từ Google Search

Update

2 tháng ago

Views

162

Download
19

Created by bongbonglute

Thu thập tất cả link của website từ Google search, giúp bạn chủ động phát hiện link xấu hoặc không mong muốn

SEO tools

Cách sử dụng

  1. Tải và nhập script
  2. Tạo file result.txt để ghi kết quả
  3. Nhấp vào “Variables” để ghi thông tin và đường dẫn file
  4. Have fun
  5. Vào file result.txt để xem kết quả
con cá vàng