Thay đổi IP với Proxy Xoay và tránh tình trạng chết luồng

Update

2 tháng ago

Views

417

Download
76

Created by Edward Hoang

Mini script thay đổi IP theo thứ tự, tránh tình trạng chết luồng, mất luồng, nhiều profile bị trùng 1 IP

Spreadshirt

Video Hướng dẫn sử dụng

Link Excel mẫu

Excel

Hướng dẫn sử dụng

Edit Variables => Thay đổi biến:

Excel: Đường dẫn tới file excel đã set up

Số Luồng: Số lượng threads ae muốn chạy

con cá vàng