Tạo ví Venom

Update

2 tháng ago

Views

606

Download
314

Created by hao nguyen

Tạo ví Venom Airdrop - đồng bộ key và ví vào Excel hàng loạt

Airdrop

Cho profile name của Gen theo dạng số thứ tự ( liên tục)

Copy profile name của Gen vào trong excel

Trong Variable điền các thông số sau:

File: Đường dẫn đến file excel

Sheetname: Tên sheet trong excel

STT nhỏ nhất : là số thứ tự nhỏ nhất của profile trong excel ( nằm cột A2)

ID venom

con cá vàng