Tạo hàng loạt ví Metamask tự động khi sử dụng Excel

Update

2 tháng ago

Views

350

Download
89

Created by Edward Hoang

Tự động tạo hàng loạt ví Metamask tự động khi sử dụng Excel, chỉ cần vài thao tác để setup

Airdrop

Video Hướng dẫn sử dụng

Link Excel mẫu

Excel

Hướng dẫn sử dụng

Edit variables => Thay đổi biến:

Excel: Đường dẫn tới file excel đã setup sẵn

Pass Metamask: Mật khẩu muốn đặt cho metamask

con cá vàng