Script tạo tài khoản A Mantle Journey

Update

2 tuần ago

Views

195

Download
0

Created by Hùng LÊ

Script tạo tài khoản A Mantle Journey

Airdrop

Cách cài đặt script:

Để cài đặt script, hãy ấn [Download Script] trên website, kịch bản sẽ được tải về máy, việc của bạn là Import Script trên Automation Editor.

Cách sử dụng script:

Bước 1:  Vào My tasks → New tasks → Đặt tên, chọn script vừa tải, gắn các profile cần dùng. Vào config → Profile threads và điền số profile muốn chạy cùng 1 lúc.

Bước 2:
1. File excel xây dựng như sau:

STT|Email|Point|Check

2. File note xây dựng như sau:

(chỉ cần dán danh sách email vào là được, mỗi email 1 dòng)

2. Nhập đường dẫn file excel, note vào biến file

Bước 3: Vào Automation – Task – Chọn task Quote – Run. Kiểm tra kết quả.

Lưu ý:

1. Các profile bạn sử dụng để phải là các profile đã được đăng nhập sẵn, hãy sử dụng script Tự động đăng nhập nhiều tài khoản Google để thực hiện.
2. Tuỳ vào cấu hình máy mà bạn có thể quyết định sẽ chạy bao nhiêu luồng cùng một lúc.

con cá vàng