Kiểm tra thứ hạng từ khóa

Update

2 tháng ago

Views

299

Download
64

Created by bongbonglute

Kiểm tra thứ hạng từ khóa seo đơn giản, dễ sử dụng, miễn phí.

SEO tools

Cách sử dụng

  1. Tải và nhập script
  2. Tạo file keyword.txt và result.txt
  3. Nhấp vào “Variables” để ghi thông tin và đường dẫn file
  4. Have fun
  5. Kết quả sẽ được nhập vào file result
con cá vàng