Follow người theo dõi của một trang hoặc một tài khoản bằng Url

Update

1 tháng ago

Views

104

Download
5

Created by Genlogin Team

Giúp doanh nghiệp có thể follow những follower của những trang instagram cùng ngành, hoặc đối thủ hay của bất kỳ người dùng khác trên instagram một cách tự động.

Instagram

HƯỚNG DẪN CÓ THỂ ĐẶC SỬ DỤNG

script cài đặt như thế nào:

Để cài đặt script: Vui lòng nhấn [Download Script] trên trang web, script sẽ được tải về máy, công việc của bạn là Import Script trên Automation Editor.

Cách sử dụng tập lệnh:

Bước 1: Nhập dữ liệu đầu vào:
  1. Tạo 1 tệp .txt chứa liên kết các trang mà bạn muốn Theo dõi những người theo dõi họ, sau đó gán vào FileTxt trong phần Biến
  • Lưu ý: Nên có 2 File – 1 file gốc và 1 file coppy, khi chạy chương trình đưa file coppy vào vì sau khi chương trình kết thúc file txt dữ liệu sẽ bị xóa hết. Khi nhập dữ liệu thì theo dòng, cấu trúc như sau
  1. Nhập số đối thủ mà bạn muốn theo dõi người theo dõi của họ vào SoDoiThu trong phần Biến – lưu ý: bạn điền số đối thủ cho mỗi lần lặp, ví dụ bạn có 9 đối thủ có thể chia ra làm 3 lần lặp, vậy SoDoithu = 3
  2. Nhập số lần lặp của chương trình mà bạn muốn vào SoLanLap trong phần Veriable
Bước 2: Tùy chỉnh run script với profile:
Vào mục Nhiệm vụ của tôi → Nhiệm vụ mới → Đặt tên cho nhiệm vụ
Chọn tập lệnh vừa tải và gắn cấu hình để sử dụng.
Vào config → Profile thread và điền số profile muốn chạy cùng 1 lúc.
Chỉnh sửa kích thước của mỗi cấu hình màn hình và xóa các tab (tùy chọn).
Bước 3: Chạy script với profile:
Ở mục Automation – My Task – Chọn Task cần dùng và ấn Run. Kiểm tra kết quả.

Lưu ý:

– Các hồ sơ bạn sử dụng phải là các hồ sơ đã được đăng nhập sẵn, hãy sử dụng tập lệnh Tự động đăng nhập nhiều tài khoản Instagram để thực hiện.
– Cung cấp cấu hình máy tính mà bạn có thể quyết định sẽ chạy bao nhiêu luồng cùng một lúc.
con cá vàng