Đọc ngẫu nhiên 1-10 mail đầu tiên [no bug]

Update

4 tuần ago

Views

181

Download
34

Created by No Name

Đọc ngẫu nhiên 1-10 mail đầu tiên và ngẫu nhiên số lần đọc

Google

Đọc ngẫu nhiên 1-10 mail đầu tiên và ngẫu nhiên số lần đọc

Các bạn phải thay đổi file Check live = một file trống + định dạng .txt để chạy nhé

Mục đích để nuôi mail – Đừng nên lạm dụng vì lạm dụng dẫn tới ban mail trên nền tảng genlogin, 1 tuần đọc 1-2 lần cho mail nào ít mail gửi tới

Có thể đọc thường xuyên nếu ngày nào cũng trên 10 mail gửi tới

Trong script của mình có để script follow tw – nếu các b có tw thì cho mình xin 1 follow để mình có thể viết thêm nhiều script hơn và share free

Mọi thắc mắc liên hệ: https://t.me/V_199se7en

con cá vàng