Đăng nhập hàng loạt ví Metamask tự động khi sử dụng excel

Update

2 tháng ago

Views

373

Download
118

Created by Edward Hoang

Tự động đăng nhập hàng loạt ví Metamask tự động khi sử dụng Excel, chỉ cần vài thao tác để setup

Airdrop Spreadshirt

Video Hướng dẫn sử dụng

Link Excel mẫu

Excel

Edit variables => Thay đổi biến:

Excel: Đường dẫn tới file excel đã setup sẵn

Pass Metamask: Mật khẩu muốn đặt cho metamask

con cá vàng